Historia Naszej Miejscowości
Meszna Opacka :
W 1105 roku
pojawiła się pierwsza zapisana wzmianka o Mesznej. Zachował się dokument
„Kodeks dyplomatyczny Legata Papieskiego, Idziego”, z którego wynika, że
księżna Judyta Salijska, żona króla Władysława Hermana, podarowała w 1105 roku
swoje wsie: Tuków, Lubaszową, Bistuszową, Rzepiennik, Rychwałd i Meszną klasztorowi Benedyktynów w Tyńcu pod
Krakowem. Od 1105 roku do 1787 roku- Meszna Opacka była własnością klasztoru
Benedyktynów Tyńcu. Po I rozbiorze Polski, cesarz austriacki Józef II podpisał
kasatę Opactwa Benedyktynów i rozpoczęła się wyprzedaż klasztornych wsi. Ze wspomnień pradziadów o tamtych czasach
zachowała się raczej okrutna bieda aniżeli nazwiska hrabiów. Ale z tej biednej
wsi jak wskazują zapiski i przekazania, poszli prości młodzi ludzie do królewskich
oddziałów Jana Kazimierza, walczących ze Szwedami i bandami księcia Rakoczego,
do kosynierów Kościuszki, konfederatów barskich Pułaskiego i za generałem Bemem
na Węgry. Po straszliwych ostatnich dwóch wojnach światowych, z których
pierwsza pozostawiła dwa żołnierskie cmentarze, a w drugiej wojnie przez Meszną
Opacką w biały dzień 8 września, na oczach niemieckiego okupanta i przy
aplauzie mieszkańców, przemaszerował partyzancki batalion „Barbara” Armii
Krajowej. Dopiero po tych dwóch wojnach
nastąpiły zmiany na wsi. Powoli, z trudem, rok za rokiem - pukało NOWE do
opłotków wsi.

Wyciąg z przemówienia Pana Zygmunta Krogulskiego w dniu 22sierpnia 1993 roku podczas uroczystości poświęcenia kaplicy w Mesznej Opackiej.

Kreator strony - przetestuj