Kaplica pw. bł. Karoliny Kózka w Mesznej Opackiej                                                                                                                                      Niniejsza historia powstania kaplicy pw. bł. Karoliny Kózki w Mesznej Opackiej jest fragmentem szerszej historii Mesznej Opackiej, opublikowanej w pracy zbiorowej pod redakcją p. Józefa Kozioła pt.: "Kamienie milowe. Część II", Tuchów 2003. Zamieszczamy ją poniżej dzięki uprzejmej zgodzie Autora tego opracowania - Pana Grzegorza Stanisławczyka.
Niewątpliwie największym wydarzeniem w dziejach Mesznej Opackiej było wybudowanie i poświęcenie kościoła pod wezwaniem bł. Karoliny Kózki. Myśl budowy kaplicy, a później kościoła w Mesznej Opackiej, powstała w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Ówczesny proboszcz parafii św. Jakuba Ap. - ks. Aleksander Rogóż - zorganizował w 1957 r. spotkanie z mieszkańcami wsi, w czasie którego omówiono problemy związane z przewidywanym rozpoczęciem budowy kościoła. Czasy, które wkrótce potem nadeszły, nie sprzyjały tym szlachetnym zamiarom i sprawa budowy została odroczona bezterminowo.
 Dopiero w 1986 r. mieszkańcy zorganizowali komitet budowy kościoła i pod przewodnictwem energicznego księdza - Andrzeja Gajewskiego - i przy życzliwym wsparciu ks. proboszcza Franciszka Kukli przystąpili jesienią 1987 r. do prac przy fundamentach na placu podarowanym przez Janinę i Jana Łątków. Kamień węgielny, poświęcony przez Jana Pawła II w czasie pobytu w Tarnowie, został wmurowany 23.07. 1988 r. przez biskupa Władysława Bobowskiego.

Kreator strony - przetestuj